Majlis Ta’lim KH.Ahmad Zuhdiannor (Malam Ahad, 30 September 2017)

Malam Ahad, 30 September pukul 18:00 bertempat di Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin. Penceramah KH. Ahmad Zuhdiannor (Guru Zuhdi).