Rangkaian Haul 126 Datu Muhammad Amin, Banua Anyar Banjarmasin